ยางชะลอความเร็ว

ยางลูกระนาด, ยางชะลอความเร็ว, ยางชะลอรถ, ยางชลอความเร็ว

จุดประสงค์การใช้งาน ยางลูกระนาด, ยางชะลอความเร็ว, ยางชะลอรถ, ยางชลอความเร็ว

ยางลูกระนาด, ยางชะลอความเร็ว, ยางชะลอรถ, ยางชลอความเร็ว

ยางลูกระนาด, ยางชะลอความเร็ว, ยางชะลอรถ, ยางชลอความเร็ว

1.) ยางลูกระนาด, ยางชะลอความเร็ว, ยางชะลอรถ ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางด้านจราจร ในซอย หมู่บ้าน หรือ เขตชุมชน ที่มีรถผ่าน เพื่อให้ ผู้ใช้ยานพาหนะ ชะลอรถอย่างช้าๆ ลดอุบัติเหตุ และ อันตราย แก่ชุมชนผู้ใช้ถนน

2.) ยางลูกระนาด, ยางชะลอความเร็ว, ยางชะลอรถ ใช้เพืิ่่อเพิ่มความปลอดภัยทางด้าน งานจราจร ตรงส่วนทางแยก ในหมู่บ้าน หรือ เขตชุมชน ที่มีรถผ่าน เพื่อให้ ผู้ใช้ยานพาหนะ ระวังรถทางเเยก ที่อาจมีรถวิ่งตัดสวน มาจากอีกทางหนึ่ง

3.) ยางลูกระนาด, ยางชะลอความเร็ว, ยางชะลอรถ ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางด้านงานจราจร ตรงจุดที่จะมีคนข้ามถนน ทำให้ผู้ใช้ยานพาหนะ ชะลอรถ ก่อนที่จะถึงจุดคนข้ามถนน ในส่วนของหมู่บ้าน คอนโด โรงเรียน โรงแรม หรือเขตชุมชนทั่วไป

สนใจสินค้า โทร 02-462-8272-3, 087-022-4003

ยางลูกระนาด, ยางชะลอความเร็ว, ยางชะลอรถ, ยางชลอความเร็ว

ยางลูกระนาด, ยางชะลอความเร็ว, ยางชะลอรถ, ยางชลอความเร็ว

ส่วนประกอบของ ยางลูกระนาด, ยางชะลอความเร็ว, ยางชะลอรถ, ยางชลอความเร็ว

ยางลูกระนาด, ยางชะลอความเร็ว, ยางชะลอรถ, ยางชลอความเร็ว

ยางลูกระนาด, ยางชะลอความเร็ว, ยางชะลอรถ, ยางชลอความเร็ว

1.) หัวปิด ยางชะลอความเร็ว สีดำ / สีเหลือง

รหัสสินค้า : STS01-EB, STS01-EY

ขนาดของยางส่วนหัวท้าย : 175*350*50 mm.

สนใจสินค้า โทร 02-462-8272-3, 087-022-4003

2.) ยางชะลอความเร็ว สีดำ / สีเหลือง พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง

รหัสสินค้า : STS01-B, STS01-Y

ขนาดของยาง: 500*350*50 mm.

สนใจสินค้า โทร 02-462-8272-3, 087-022-4003

3.)  พุกถนน ขนาด เส้นผ่านสูนย์กลาง 10 mm.

รหัสสินค้า : STS01-R

โดยทางร้านจะมีลูกแก้วสะท้อนแสงติดที่ ยางชะลอความเร็ว เพื่อสามารถมองให้เห็นได้ในเวลากลางคืน

สนใจสินค้า โทร 02-462-8272-3, 087-022-4003

ยางลูกระนาด, ยางชะลอความเร็ว, ยางชะลอรถ, ยางชลอความเร็ว

ยางลูกระนาด, ยางชะลอความเร็ว, ยางชะลอรถ, ยางชลอความเร็ว

สนใจสินค้า โทร 02-462-8272-3, 087-022-4003

สนใจสินค้า ยางลูกระนาด, ยางชะลอความเร็ว, ยางชะลอรถ, ยางชลอความเร็ว หรือ อุปกรณ์จราจร

ร้านไทยจราจร

www.trafficthai.com

โทร 02-462-8272-3, 087-022-4003

FAX: 02-462-8274

Email: roadsafetytool@hotmail.com

 

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *